Menu

Testing

Ønsker du å kartlegge ditt ståsted før du begynner å legge om livsstilen eller ønsker du å kontrollere hvilken form du er i, da kan vi bistå med ulike type tester.

Noen tester kan vi enkelt gjennomføre, andre mer avanserte tester må gjøres på en idrettslab -vi kan hjelpe deg med å opprette kontakt med idrettslabben.

Balanse - livsstil og motivasjon

powered by GNett