Menu

Bedriftstilbud

Vi på Balanse gir tilbud til bedrifter på lavterskelnivå og på konkurransenivå. I en bedrift er det mange ulike målgrupper og for at hver enkelt ansatt skal føle seg ivaretatt, mener vi det er viktig å kunne legge opp tilbud gruppevis og individuelt.

Vi kan tilby:

  • Kostveiledning
  • Veiledning og oppfølging på fysisk aktivitet i gruppe og individuelt
  • Kroppsanalyse (inbody)
  • Testing av fysisk form
  • Foredrag innen:
Fysisk aktivitet/trening
Kosthold
Endring og motivasjon

Hvorfor mener vi dette er viktig for deres ansatte?

  • Fysisk aktivitet kan gi friskere og mer opplagte arbeidstakere og bidra til større trivsel og bedre arbeidsmiljø (Killingstad og Palmberg Thorsen)
  • Fysisk aktivitet påvirker vår mentale tilstand ved å gi økt:
Velvære
Bedre humør
Bedre evne til å mestre stress
Redusere muskelspenninger
  • Fysisk aktivitet kan også gi impulser som gjør at man blir mer offensiv, problemløsende, kreativ og positiv.

Våre bedriftskunder er nå:

og

Balanse - livsstil og motivasjon

powered by GNett