Menu

Livsstilsrådgivning, endringsveiledning og motviasjonsveiledning

Trenger du hjelp til å endre kostholdet ditt eller sliter du rett og slett med motivasjonen, da kan vår livsstilsrådgiver hjelpe deg.

Trine Syvertsen Bjerke er utdannet livsstilsrådgiver. Hun har en bachlorgrad i idrett og helse fra Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Agder (nå Universitetet i Agder). Hun har også en mastergrad i ernæring, helse og miljøfag fra Høgskolen i Akershus.

Trine har tidligere jobbet på Salto idretts- og aktivitetsmedisin som livsstilsrådgiver fra høsten 2004 til våren 2009. Hun har jobbet som timelærer på "helse- og fitnesstudiet" på Universitetet i Agder og som livsstilsrådgiver på doktorgradsavhandlingen; "Aktiv i Sør".

Trine skrev sin masteroppgave på: "...hvilke faktorer skal til for å lykkes med varig livsstilsendring". I forbindelsen med masterarbeidet studerte hun mye litteratur på endringsarbeid og motivasjon. Trine kan hjelpe deg med å sette realistiske mål enten om det gjelder endring av kostholdsvaner eller treningsvaner og hun vil være din støttespiller/samtalepartner på veien.

Trine er opptatt av at du blir møtt der hvor du er og hun vil prøve veilede deg til ønsket resultat. Det hun ønsker av deg er at du gjør så godt du kan...


Pris:

- For enkelttimer: 550 kroner per time

- Ved kjøp av flere timer blir timeprisen redusert.

- Veiledningen er også mulig å gjøre på telefon og/eller mail.

Er du interessert i en samtale? Ta kontakt med Trine på tlf: 920 16 375 eller e-post: trine@balanselm.no

Balanse - livsstil og motivasjon

powered by GNett