Menu

Treningsgrupper

Treningsgruppene våre foregår utendørs på dagtid .

Det er mange som forsøker å komme i bedre form, gå ned i vekt og/eller forebygge sykdom. Flere går i gang på egenhånd eller melder seg inn på et treningssenter. Dette er vel og bra hvis man er strukturert og godt motivert, men hvis ikke kan det være vanskelig å holde den gode trenden over tid uten en instruktør/veileder som følger deg opp.

Våre treningsgrupper består av maksimalt 15 personer. Hver enkelt blir fulgt opp individuelt, men all aktivitet foregår i gruppe. Du blir fulgt opp per telefon hvis du uteblir fra treningen uten varsel. Vi på Balanse mener at oppfølging, motivasjon og kunnskap er svært viktig for at hver enkelt skal klare å oppnå sitt mål. Vi har ikke tro på diettkurer av forskjellige slag, dette mener vi er kun nødvendig i svært alvorlige tilfeller og kun i samråd med lege. For oss på Balanse er det ingen snarveier, dessverre må dere gjøre jobben selv og vi må tenke langsiktig. Vi skal være med som støttespillere, veiledere og motivatorer.


Balanse har treningsgrupper to ganger per uke. Utendørsaktiviteten foregår i flott naturterreng i Baneheia.

Mandag kl. 09.30 - 10.45 - UTE I BANEHEIA - EGENTRENING I GRUPPE gruppen får egentreningsopplegg som de sammen gjennomfører (lett-middels)


Torsdag kl. 09.15 - 10.30 - UTE I BANEHEIA - LEDIGE PLASSER (lett - middels)


Aktiviteten blir lagt opp som felles gruppeaktivitet, med muligheter for å gjøre det tyngre eller lettere ved behov. Aktivitetsøkten utendørs er svært variert med lystbetonte oppvarmingsøvelser, stavgang, intervalltrening, styrketrening med egen kropp og strikk, samt uttøyning og avspenningsøvelser.


Hvis du ønsker ytterligere oppfølging se: personlig trener / livsstilsrådgiver eller kostholds-/endringskurs.

I jule- påske- og sommerferien (julimåned blir ikke fakturert) er det ikke fellestreninger.

Prisen er kun kr. 270,- pr. mnd for trening en gang per uke. Du betaler ikke for egentrening i gruppe.

Du er hjertlig velkommen til en prøvetime.

Bindingstid er 6 måneder- fordi vi vet at man må tenke langsiktig for å oppnå en varig livsstilsendring.

For ytterlige spørsmål ring tlf: 920 16 375 eller send oss en mail: trine@balanselm.no eller trine.s.bjerke@gmail.com

Balanse - livsstil og motivasjon

powered by GNett